Underläkare

ASIH på Dalens sjukhus rekryterar varje år nya underläkare till såväl kortare som längre vikariat. Vårt behov av underläkare är som störst om sommaren, men finns året runt. Vi ser till exempel gärna att du som fortfarande studerar arbetar extra hos oss under terminerna.

Som underläkare på ASIH arbetar du såväl i team, med underläkarkollegor, överläkare, sjuksköterskor och undersköterskor, som självständigt hemma hos patienten. På sjukhuset läser du på om dina patienter, planerar och rondar tillsammans med ditt team. I stort sett varje dag åker du också ut till en eller ett par patienter på hembesök. Hemma hos patienten får du tillfälle att skapa dig en bild av dennes fysiska och psykiska situation, göra kliniska undersökningar och ge stöd till såväl patient som anhöriga.

Du kan också behöva hjälpa under- och sjuksköterskorna i ditt team med enklare uppdrag som att lämna läkemedel eller ta blodtryck, framför allt sommartid. Har du erfarenhet av och känner dig bekväm med att även ta venösa blodprover ser vi det som ett stort plus. (Tidigare arbete som undersköterska eller sjuksköterska är därför en bra merit.)

De patienter som är inskrivna i ASIH har alla behov av avancerad sjukvård på något sätt. Avancerad sjukvård innebär till exempel intravenös behandling, smärtlindring via pump eller dialys. Inte sällan är patienterna multisjuka och har stora medicinska behov. Vanliga diagnoser är cancer, grav hjärtsvikt och KOL och de allra flesta är i ett palliativt skede av sin sjukdom. Beslut som rör patienten tas alltid i samråd med denne och, vid alla större medicinska frågor, i samråd med en överläkare.

Du måste ha körkort och känna dig trygg med att bemöta svårt sjuka patienter. Vi kräver inte att du ska kunna allt när du börjar din tjänst hos oss, men räknar med att du utvecklas enormt under din tid hos oss - i arbetet med patienterna, samarbetet med kollegorna och genom handledning av våra kunniga och erfarna överläkare!