Bolagsinformation Capio Geriatrik AB

Verksamhetens namn

Bolagets namn

Organisationsnummer

Utdelningsadress

Besöksadress

Telefon 

E-post

 

 

Capio ASIH Dalen

Capio Geriatrik AB

556543-9899

121 87 Enskededalen

Åstorpsringen 6

08-684 33 700

info.ger.dalen@capio.se 

Vid kontakt med oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen. För din säkerhet ska du aldrig i kontakt med oss ange personnummer. 

 

Basfakta om verksamheten 
Faktablad 
Kvalitetsberättelse 2015 
Capio Palliativ vård Dalen 
Capio Rehab Dalen 
Capio Rehab Saltsjöbaden 

Ägare och styrelse 
Capio Geriatrik AB är ett dotterbolag till Capio AB som är noterat på Stockholmsbörsen, Nasdaq Stockholm. 

Capio Geriatriks Styrelse, klicka här 

Ekonomi 
Ekonomirapporter för Capio AB finns på Capios hemsida 

Aktuella bokslutsdata för Capio Geriatrik AB finns på Allabolag.se 

Läs vidare