Ledning

Vd

Verksamhetschef Basgeriatrik

Verksamhetschef ASIH/SPSV

Verksamhetschef Primärvårdsrehabilitering

Verksamhetschef Capio Rehab Saltsjöbaden

HR-chef

Ekonomichef

Chefläkare

Vd-assistent

Olof Lundblad

Olof Lundblad

Ann-Sofie Stjernfeldt

Anna Melin

Ulrika Idermark

Birgitta von Schantz

Karl Liljegren

Dag Salaj

Kerstin Olsson