Ledningsgrupp

Ledningsgrupp ASIH/Specialiserad Palliativ slutenvård

 • Verksamhetschef ASIH/Palliativ slutenvård Ann-Sofie Stjernfeldt 
 • MAL Maria Myrin
 • Enhetschef ASIH Kerstin Dribe
 • Enhetschef ASIH Eva Hausmann
 • Enhetschef Palliativ slutenvård Pernilla Carlberg

Klinikledningen Capio Geriatrik AB 

 • VD Olof Lundblad
 • Verksamhetschef ASIH/Palliativ slutenvård Ann-Sofie Stjernfeldt
 • Verksamhetschef Primärvårdsrehabilitering Anna Melin
 • Verksamhetschef Capio Rehab Saltsjöbaden Ulrika Idermark
 • HR-chef Birgitta von Schantz
 • Ekonomichef Karl Liljegren
 • Chefläkare Dag Salaj
 • VD-assistent Annika Luthman