Ledningsgrupp

Ledningsgrupp ASIH/Specialiserad Palliativ slutenvård

  • Verksamhetschef ASIH/Palliativ slutenvård Ann-Sofie Stjernfeldt 
  • MAL Maria Myrin
  • Enhetschef ASIH Kerstin Dribe
  • Enhetschef ASIH Eva Hausmann
  • Enhetschef Palliativ slutenvård Pernilla Carlberg