Miljöarbete

Capio ASIH Dalen är miljöcertifierad sedan 2005 och vi arbetar kontinuerligt med att minimera vår miljöpåverkan.

Capio ASIH Dalen är miljöcertifierad enligt ISO 14001. Kliniken bedriver ett aktivt miljöarbete som systematiskt följs upp via avvikelsehantering och styrkort. Miljöombud finns på samtliga avdelningar samt en miljösamordnare för hela kliniken.

Vid beställning av varor väljer vi produkter och kemikalier som har minst inverkan på miljön. Om möjlighet finns, väljs läkemedel med låg miljöpåverkan. Vi följer Kloka Listan som innehåller läkemedel som Stockholms läns landstings rekommenderar vid sjukdomar och samtidigt ger minsta möjliga miljöpåverkan.

Sedan 2012 är samtliga av våra bilar miljöklassade. Vi deltar i miljöseminarier och följer systematiskt upp nya lagar och föreskrifter.  Utbildning och kompetensutveckling i miljöpåverkan/hållbar utveckling ges regelbundet till alla medarbetare.

Miljöpolicy