Din journal

Som patient har du rätt att läsa de anteckningar som förs i din journal så att du ska få större delaktighet i din vård. Du har också rätt att spärra uppgifter i din journal och se vem som har tittat i den.

När du söker vård skriver vårdpersonalen ner sina bedömningar och åtgärder som rör din vård i din journal. Vi har ibland dator med vid hembesöket och dokumenterar på plats i ditt hem.

Det som står i din patientjournal skyddas av sekretess. Det innebär att förutom du själv så är det endast vårdpersonalen du blir vårdad av som har rätt att läsa journalen.

Läs din journal

Du kan nu läsa din journal via Journal via nätet. För mer information kontakta 1177.

Så här gör du om du vill beställa en journalkopia:

  • Ring till oss: 08-684 33 821
  • Skriv till oss: Capio ASIH Dalen, Åstorpsringen 6, 121 87 Enskededalen

För att kunna läsa dina journal krävs det att du har fyllt 18 år. Vi tar eventuellt vi ut en administrationsavgift, beroende på hur många sidor din journal består av.

Spärra din journal

Så här kan du spärra din journal eller delar av den för andra vårdgivare:

  • Ring till oss: 08-684 33 821
  • Skriv till oss: Capio ASIH Dalen, Åstorpsringen 6, 121 87 Enskededalen

Vem har läst din journal?

Endast den vårdpersonal på Capio ASIH Dalen som har en pågående patientrelation med dig får ta del av uppgifterna som står i din journal. En patientrelation uppstår så snart du blir remitterad till oss. Om du vill se vilka yrkeskategorier som läst din journal så kan du vända dig till oss på telefon 08-684 33 821.

Om någon som inte är direkt delaktig i din vård eller har andra arbetsuppgifter som inte är kopplade till din journal öppnar din journal så är det en straffbar handling.

Sammanhållen journalföring

Vårdgivare i Stockholms län använder sig i allt större omfattning av samma digitala journalsystem, så kallad sammanhållen journalföring. Det innebär att den läkare som behandlar dig lättare kan få en överblick av din hälsa, och att du själv inte behöver återberätta din vårdhistorik.

Vi använder oss av journalsystemet TakeCare, vilket är det vanligaste journalsystemet i Stockholms läns landsting och bland privata vårdgivare. Se listan över vårdgivare anslutna till sammanhållen journalföring och TakeCare.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Du är alltid välkommen att ställa frågor till oss om din journal eller sammanhållen journalföring.

Telefon: 08-684 33 821
E-post: info.asihdalen@capio.se

Vid kontakt med oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen. För din säkerhet ska du aldrig i kontakt med oss ange personnummer.