Patientavgifter

ASIH är helt kostnadsfritt för dig som patient

Vård och mediciner är kostnadsfria

Vården och receptbelagda läkemedel från ASIH är kostnadsfritt för dig som är patient.

Gruppverksamhet för Livskraft är kostnadsfri

Aktiviteter som Öppet rum för skapande, Sång för alla, Medi yoga, Qigong och Taktil massage som erbjuds inom Verksamhet för Livskraft är avgiftsfria för dig som patient. Det går bra att använda sjukresekort för resan till oss för att delta i gruppverksamheterna. Läs mer om sjukresor.

Stöd till närstående är kostnadsfri

Stödsamtal och stödgrupper för närstående är avgiftsfri. Läs mer om vårt Stöd till närstående.

Bli patient hos oss

Du behöver en remiss från din läkare för att bli ansluten till ASIH. När remissen blivit godkänd ringer vi dig för att planera in ett möte i ditt hem. Läs mer på Så blir du patient hos oss.