Tider för hembesök

Utifrån dina behov och i samråd med dig, planerar vi när och hur ofta vi ska göra hembesök hos dig.

För alla inplanerade hembesök anger vi ett tidsspann då vi inte kan utlova besök på exakta tider.

Du kan alltid nå oss via telefon och få akuta besök om behov uppstår. Vid inskrivning till ASIH kommer du få aktuella telefonnummer där du kan nå oss dygnet. 

Det kan vara praktiskt för oss att ha nycklar till dig, så att vi kan komma in utan att du behöver öppna, ibland är portar låsta nattetid och då är nyckel ett krav för att vi ska kunna vårda dig. Vi låser alltid dörren efter oss och förvarar nycklar på ett säkert sätt.

Vilka på ASIH kommer hem till dig?

Hos oss arbetar läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, kuratorer och dietister. Alla kan komma till dig, beroende på din livssituation och dina sjukvårdsbehov.

Läs mer på Vi som kommer hem till dig.