Välkommen till Capio Geriatrik Dalen

Att vårdas av oss

Hos oss på Capio Geriatrik Dalen ser vi till dina behov och tar reda på dina förväntningar av vården.

Att vårdas av oss 

Allmängeriatrik 

Ortopedrehabilitering 

Strokerehabilitering 

Minnesutredning