Att vårdas av oss

Vi på Capio Geriatrik Dalen är specialiserade på att ge vård till äldre människor. Många av våra patienter har flera sjukdomar och funktionsnedsättningar.

De som kommer till oss kan till exempel ha drabbats av stroke, frakturer eller infektioner. De flesta kommer till någon av våra fyra allmängeriatriska avdelningar, vår strokerehabilitering eller ortopedrehabilitering för behandling i slutenvård.

På vår mottagning utför vi minnesutredningar på remiss från husläkare eller annan specialistläkare.

Vi arbetar i multiprofessionella team där flera olika yrkeskategorier ingår. På avdelningarna förekommer även studenter.

Genom att lyssna kan vi utvecklas

Våra patienters behov och förväntningar är ledstjärnan i vårt arbete. För att ständigt kunna utveckla oss, tillfrågas alla våra patienter mot slutet av vårdtiden om hur upplevelsen av vården och bemötandet varit.

Vi satsar på kvalitetsarbete och förfinar ständigt våra metoder och processer. Det gör vi bland annat genom att systematiskt se över resultatet av vårt arbete. Vi analyserar och drar slutsatser som leder vår utveckling vidare.

Samverkan med patienten i centrum

Som patient kommer du till oss genom remiss från vårdcentral, via akutsjukhus eller direktintag via ambulans. När du vårdats klart hos oss vill vi erbjuda en trygg utskrivning. Vi ser samverkan med andra vårdgivare som en viktig del i din vård hos oss.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Om du eller dina anhöriga har några frågor eller funderingar kring hur det är att vara patient hos oss eller har andra frågor om Capio Geriatrik Dalen så är ni alltid välkomna att kontakta oss.

Telefon: 08-684 33 700