Allmängeriatrik

Vi är specialiserade på att ge vård till äldre människor. Många av våra patienter har flera sjukdomar och funktionsnedsättningar.

Vi arbetar i multiprofessionella team som består av läkare, sjuksköterska och undersköterska. I vårdteamet finns också arbetsterapeut, dietist, logoped, kurator och fysioterapeut. På avdelningen förekommer även studenter.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Om du eller dina anhöriga har några frågor eller funderingar kring hur det är att vara patient hos oss eller har andra frågor om Capio Geriatrik Dalen så är ni alltid välkomna att kontakta oss.

Telefon: 08-684 33 700