Strokerehabilitering

Vi är specialiserade på att behandla äldre patienter som drabbats av stroke.

För att ge den bästa vård och rehabilitering arbetar vi i multiprofessionella team som består av läkare, sjuksköterska och undersköterska. I vårdteamet finns också arbetsterapeut, dietist, logoped, kurator, fysioterapeut och neuropsykolog. På avdelningen förekommer även studenter.

Alla vardagliga aktiviteter på avdelningen ingår i rehabiliteringen. Träningen kan ske både individuellt och i grupp.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Om du eller dina anhöriga har några frågor eller funderingar kring hur det är att vara patient hos oss eller har andra frågor om Capio Geriatrik Dalen så är ni alltid välkomna att kontakta oss.

Telefon: 08-684 33 700