Din egen vårdplan

Vi vill att du och dina anhöriga känner er delaktiga i vården som du får av oss.

Tillsammans med dig och dina närstående sätter vi i början av vårdtiden upp mål för den tid du är inskriven hos oss. Utifrån målen hjälps alla i teamet åt med olika åtgärder för att du ska uppnå det vi har kommit överens om.

Det kan handla om vilka läkemedel du ska få, vilken typ av träning du behöver och hur den ska se ut, om du behöver hjälpmedel, bostadsanpassning och så vidare. Allt antecknas i din journal, så att alla som arbetar med dig vet vad just du har för behov. Vi utvärderar kontinuerligt vårdplanen under vårdtiden och uppdaterar den om dina behov förändras.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Om du eller dina anhöriga har några frågor eller funderingar kring hur det är att vara patient hos oss eller har andra frågor om Capio Geriatrik Dalen så är ni alltid välkomna att kontakta oss.

Telefon: 08-684 33 700