Stöd till närstående

Att vara närstående kan innebära fysiska och psykiska påfrestningar. Ibland krävs ytterligare stöd och hjälp för att kunna möjliggöra återgång till hemmet alternativt flytt till ett annat boende för din närstående.

Vid behov initierar vår koordinator på avdelningen ett vårdplaneringsmöte tillsammans med kommunen för fortsatt vård, omvårdnad och stöd. På ett sådant möte deltar oftast, förutom patienten, en sjuksköterska från oss, en eller flera närstående, någon från patientens hemkommun och ibland andra vårdgivare. Ofta hålls mötet på avdelningen men ibland kan det vara bättre att planera mötet till hemmet efter att din närstående kommit hem från sjukhuset.

På sjukhusområdet finns också en sjukhuskyrka med präst och diakon. De kan också förmedla kontakt med andra trossamfund.

Din hemkommun erbjuder även grupper som kan ge anhörigstöd. Läs gärna mer om detta på Vårdguiden.

Om du är anhörig till någon som vårdas av Capio Geriatrik Dalen är du alltid välkommen att kontakta den avdelning som din närstående vårdas/vårdades på.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Om du eller dina anhöriga har några frågor eller funderingar kring hur det är att vara patient hos oss eller har andra frågor om Capio Geriatrik Dalen så är ni alltid välkomna att kontakta oss.

Telefon: 08-684 33 700