För vårdgivare och remittenter

För aktuellt platsläge och kapacitet inom geriatrik, palliation och ASIH var god se Belport

Slutenvårdsavdelning

Remiss krävs. Information för remittenter: Riktlinjer för remittering till slutenvård. Telefon Telefon: 08-684 33 812 Fax: 08-684 33 811

 Minnesmottagning

Remiss krävs. Ange på remissen namn och telefonnummer till närstående. Enligt handlingsprogram gemensamt utarbetat av HSN och SLL skall primärvården ansvara för den initiala demensutredningen som bland annat innefattar MMSE-SR-test, CT-hjärna samt blodprover för att utesluta annan behandlingsbar sjukdom.
Telefon: 08-684 33 781
Fax: 08-684 33 783