Om oss

Capio Geriatrik Dalen ingår i en av Europas ledande privata vårdkoncerner, Capio AB. Kliniken består av avdelningar med allmängeriatrik, stroke- och ortopedrehabilitering samt en öppenvårdsmottagning för minnesutredningar.

Capio Geriatrik Dalen tillhör samma klinik som Capio ASIH Dalen, Capio Palliativ vård Dalen, Capio Rehab Dalen och Capio Rehab Saltsjöbaden. I olika utvecklingsarbeten inom till exempel patientsäkerhet och miljö samarbetar alla enheter klinikgemensamt.

Vår vision

Alltid med kvalitet, medkänsla och ansvar!

Vår mission

Att bota, lindra och trösta. 

Våra värderingar

Kvalitet. Medkänsla. Ansvar.