Arbeta hos oss

På Capio Geriatrik Dalen är vi stolta över vår arbetsplats och den vård vi ger våra patienter.

Capio Geriatrik AB ingår i en av Europas ledande vårdkoncerner, Capio AB. Inom verksamheten finns förutom Capio Geriatrik även ASIH, palliativ vård, minnesmottagning, primärvårdsrehab och Saltsjöbadens rehab. Vi är cirka 600 medarbetare och finns i Stockholm, Enskededalen, nära Globen samt i Saltsjöbaden. 

Capio Geriatrik Dalen bedriver sjukvård med en helhetssyn.
Vi har hög kompetens och stor kunskap om hur vi på bästa sätt tar emot våra patienter. Flera olika yrkesprofessioner samarbetar i team. Vi utvärderar vården kontinuerligt och vi håller oss a´jour med ny teknik och forskning för att ständigt utveckla vår verksamhet. 
Allt vårt arbete bygger på  Capios värdegrund Kvalitet, Medkänsla och Ansvar

Vi är stolta över vårt arbete, vi hjälper och lär av varandra. Vi trivs på vår arbetsplats. 

Se våra Lediga jobb och välkommen att kontakta oss
Telefon till växeln 08-684 33 700. 

Läs vidare