Hitta hit

Med buss

Nr 163 och 816 till hållplats Dalens sjukhus

Med tunnelbana

Grön linje till Sandsborg. Gå mot Dalens centrum och genom Dalens allé till Dalens sjukhus. Du kan använda SL:s reseplanerare för att lätt hitta hur du tar dig till och från sjukhuset.

Med bil

Nynäsvägen söderifrån - tag av mot Globen, sväng höger i rondellen mot Kärrtorp
Nynäsvägen norrifrån - tag av mot Globen, sväng vänster i rondellen mot Kärrtorp

Besöksparkering finns i anslutning till sjukhuset. Betalning kan ske med mynt, vissa bensinkort och bankkort.