Kvalitet och patientsäkerhet

Vårt kvalitetsarbete utgår från viljan att helt undvika vårdskador och att erbjuda en så hög kvalitet på den givna vården som möjligt. Basen för kvalitetsarbetet är Capios kvalitetsmodell.

Som led i detta bedriver vi utvecklingsarbete inom en rad specialistgrupper på kliniken, som engagerar representanter från samtliga personalkategorier. Arbetet koordineras av Kvalitetsgruppen. Gruppen leds av vår kvalitetssamordnare och här finns också chefläkaren med som representant för klinikledningen.

Grunden för arbetet är vårt avvikelsearbete, som engagerar alla verksamheter på kliniken och där samtliga rapporterade avvikelser analyseras utifrån risknivå och risk för upprepande. Om vi finner allvarligare risker i verksamheten eller identifierar mindre farligare händelser men med hög risk för upprepande, kan dessa ibland analyseras på djupet i form av händelseanalys. Beslutet om sådan analys tas av chefläkaren.

Kvalitetspolicy Dalen Geriatrik Dalen

Läs vidare