Miljöarbete

Capio Geriatrik Dalen är miljöcertifierad enligt ISO 14001. Kliniken bedriver ett aktivt miljöarbete som systematiskt följs upp via avvikelsehantering och styrkort.

Vid beställning av varor väljs produkter och kemikalier som har minst inverkan på miljön. Om möjlighet finns väljs läkemedel med låg miljöpåverkan - följsamheten till Kloka listan är mycket hög. Kliniken har under 2012 bytt ut alla bilar till bilar som är miljöklassade. Utbildning och kompetensutveckling ges till all personal utifrån behov och intresse. Deltagande i miljöseminarier och uppföljning av nya lagar och föreskrifter sker regelbundet.

Miljöombud finns på samtliga avdelningar samt en miljösamordnare för hela kliniken.