Studenter

Student på Capio Geriatrik Dalen - välkommen till oss!

Välkommen att göra VFU (verksamhetsförlagd utbildning), APL (arbetsplatsförlagt lärande) respektive LIA (lärande i arbete) hos oss på Capio Geriatrik Dalen. 

Det är viktigt för oss att du ska få ut det bästa av den kliniska placeringen. Därför strävar vi efter att arbeta problemorienterat där studentcentrerat lärande, personcentrerat lärande och interprofessionellt lärande är i fokus. Vi arbetar för att du som student/elev ska ges möjlighet att ta eget ansvar för ditt lärande genom aktivt deltagande och direkt kontakt med patienten, närstående och vårdteamet. Du förbereds för din kommande yrkesroll genom att träna praktiska färdigheter i en vårdmiljö och också reflektera teoretiskt själv, tillsammans med andra studenter/elever eller med professionella handledare.

Varmt välkommen till oss! 

Vill du veta mer? 

VIL-samordnare Marilene Taube 
marilene.carestridtaube@capio.se 
Telefon: 08-684 33 810

Arbetsterapeut AKA Mehrnoosh Javadi 
mehrnoosh.javadi@capio.se 
Telefon: 08-684 33 730 

Fysioterapeut Lotta Lindvall 
charlotta.lindvall@capio.se 
Telefon: 070-484 55 60 

Vid kontakt med oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen. För din säkerhet ska du aldrig i kontakt med oss ange personnummer.