Kontaktuppgifter

Allmängeriatrik

Besökstider
Vardagar kl 15.00 - 19.00
Helger kl 13.00 - 19.00

Kontakta oss

Avd 41
Telefon expedition 08-684 33 941
Fax 08-684 33 967

Enhetschef Ingela Mohlin
Telefon 08-684 33 841

Avd 42
Telefon expedition 08-684 33 942
Fax 08-684 33 946

Enhetschef Ingela Mohlin
Telefon 08-684 33 842

Avd 51
Telefon expedition 08-684 33 951
Fax 08-684 33 955

Enhetschef Cecilia Billström
Telefon 08-684 33 851

Avd 52
Telefon expedition 08-684 33 952
Fax 08-684 33 958

Enhetschef Lena Karbing
Telefon 08-684 33 852

Avd 82
Telefon expedition 08-684 33 982
Fax 08-684 33 987

Enhetschef Saida Josefsson
Telefon 08-684 33 882

 

Strokerehabilitering

Besökstider, Avd 71
Vardagar kl 15.00 - 19.00
Helger kl 13.00 - 19.00

Kontakta oss
Telefon expedition 08-684 33 971
Fax 08-684 33 966

Enhetschef Cajsa Stegfeldt
Telefon 08-684 33 871

 

Ortopedrehabilitering

Besökstider, Avd 72
Vardagar kl 15.00 - 19.00
Helger kl 13:00 - 19:00

Kontakta oss
Telefon expedition 08-684 33 972
Fax 08-684 33 975

Enhetschef Monika Åberg
Telefon 08-684 33 872