Patientavgifter

Patientavgifterna vid Capio Geriatrik Dalen följer de avgifter som fastställts av Stockholms läns landsting.

Aktuella patientavgifter