Att vårdas av oss

På Capio Palliativ vård Dalen erbjuder vi slutenvård i en fin miljö för dig som har drabbats av en obotlig sjukdom.

Palliativ vård fokuserar på att lindra smärta och andra symtom och att ge en sådan god livskvalitet som möjligt. På Capio Palliativ vård Dalen arbetar vi med att lindra och behandla de fysiska, psykiska, sociala och existentiella problem som en svår sjukdom för med sig. Vi finns här både för dig och dina anhöriga.

Så här blir du patient hos oss

Vi välkomnar dig som är 18 år och över och som har en obotlig sjukdom med komplexa vårdbehov. För att få komma till oss behöver du en remiss från din läkare. När vi får remissen bedömer vi om palliativ slutenvård är rätt vårdform för dig.

Ditt vårdteam

Den palliativa vården baseras på en helhetssyn där vi tar stor hänsyn till dig som patient och dina fysiska, psykiska, sociala och andliga/existentiella behov. Vi ger även stöd och hjälp till anhöriga.

Vi på Capio Palliativ vård Dalen arbetar i ett multiprofessionellt team kring dig som patient. I teamet ingår läkare, sjuksköterska, undersköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut och kurator. Dietist och sjukhuspräst finns även tillgängliga på enheten.

Vår personal har hög medicinisk kompetens och är specialister inom sina respektive områden. Personalen får kontinuerlig handledning för att kunna erbjuda dig den bästa möjliga vården.

Vi erbjuder dig

Vår målsättning är att du ska ha en sådan bra livskvalitet som möjligt. Vi tar hänsyn till dina och dina anhörigas behov och önskemål när vi planerar vårdinsatser och andra aktiviteter som rör din tid hos oss. Ditt vårdbehov styr hur länge du är inskriven hos oss. Vi har ett tätt samarbete med ASIH (avancerad sjukvård i hemmet).

Vi tillhandahåller och erbjuder bland annat:

  • Regelbunden musikunderhållning samt högläsning genom initiativet Kultur i Vården.
  • Öppet rum för skapande - en kreativ verksamhet där det finns möjlighet att skapa med olika konstnärliga material.
  • Aktiviteter som körverksamhet, medicinsk yoga och qigong.
  • En lekhörna till besökande barn.
  • Övernattningsmöjlighet för anhöriga på avdelningen.
  • Sjukhuskyrkan har en lokal för stillhet och meditation. Sjukhuspräst och diakon finns tillgängliga för samtal vid behov och kan även förmedla kontakt med andra trossamfund.

Kostnad för vården på enheten är gällande sjukhustaxa.

På Capio Palliativ vård Dalen tillämpar vi fria besökstider. Dina anhöriga ska alltid kunna känna sig välkomna. Mer information finns under Stöd till anhöriga.

Bli patient hos oss

Prata med din behandlande läkare om du vill komma till oss på Capio Palliativ vård Dalen.

Under Information för vårdgivare och remittenter hittas mer praktiskt information om hur man går tillväga.

Det går alltid bra att kontakta oss på telefon 08-684 33 815.