Detta är palliativ vård

Palliativ vård är omsorg och vård för dig som har en obotlig sjukdom eller befinner sig i livets slutskede. Målsättningen är att lindra symtom och ge behandling för en sådan bra livskvalitet som möjligt.

Palliativ betyder lindrande och fokuserar på att lindra symtom istället för att bota sjukdom.

Vårdfilosofi

Palliativ vård genomsyras av en vårdfilosofi som grundar sig på fyra hörnstenar:

  1. Lindra symtom för att möjliggöra en fortsatt god livskvalitet.
  2. Vi arbetar i multiprofessionella team med bland annat läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter och kuratorer.
  3. Vi har en helhetssyn där vi tar stor hänsyn till dina fysiska, psykiska, sociala och andliga/existentiella behov. Genom samtal och lyhördhet utformar vi vården efter dina behov.
  4. Anhöriga spelar en viktig roll och vi ser till att ge dem stöd och hjälp både under och efter vårdtiden.

Bli patient hos oss

Prata med din behandlande läkare om du vill komma till oss på Capio Palliativ vård Dalen. Läkaren skickar i så fall en remiss till oss och när vi får remissen bedömer en av våra läkare om du har rätt att få palliativ slutenvård.

Läs mer om att vårdas av oss

Information för vårdgivare och remittenter