Din egen vårdplan

På Capio Palliativ vård Dalen ser vi till dina individuella behov. Du ska kunna känna dig trygg med att få den vården som just du behöver. Därför skapar vi tillsammans en vårdplan som är anpassad för dig.

I samtal med dig och dina anhöriga sätter vi i början av vårdtiden upp mål för den tid du är inskriven hos oss. Dessa mål säkerställer att alla inom ditt vårdteam arbetar efter samma vårdplan som är anpassad efter just dina behov.

Det kan handla om vilka läkemedel du ska få och om du behöver hjälpmedel, bostadsanpassning och så vidare. Allt antecknas i din journal, så att alla som arbetar med dig vet vad just du har för behov.

Vi reviderar vårdplanen under vårdtiden om dina behov och önskemål förändras.

Utskrivning

Vårt mål är att ge dig trygghet och högsta möjliga livskvalité så att din vardag fungerar på bästa sätt, trots svår sjukdom. Din situation och dina behov av avancerad sjukvård avgör hur länge du behandlas av oss. En del patienter är inskrivna några dagar medan andra är hos oss under en längre tid. I samtal med dig och dina anhöriga diskuterar vi hur länge du vårdas hos oss och vad som händer i nästa skede. Förändras ditt behov av inneliggande vård har vi ett tätt samarbete med ASIH (avancerad sjukvård i hemmet) som kan möjliggöra för dig att vårdas i ditt hem.

Frågor kring din vårdplan?

Om du eller dina anhöriga har några frågor eller funderingar kring din vårdplan eller annat som rör Capio Palliativ vård Dalen så är ni alltid välkomna att kontakta oss.

Telefon: 08-684 33 815