Stöd till anhöriga

För den som är anhörig förändras ofta tillvaron när en närstående är allvarligt sjuk eller befinner sig i livets slutskede. En viktig del i den palliativa vårdfilosofin innebär att vi hjälper och stöttar dig som är anhörig.

Tiden som anhörig till en person som är sjuk kan vara omtumlande, intensiv och på många sätt påfrestande. Det är mycket praktiska frågeställningar att hantera som kontakt med kommun, myndigheter och försäkringskassan. Samtidigt är det vanligt att man som nära anhörig kan uppleva nedstämdhet, oro, trötthet, ensamhet och allmänt nedsatt hälsa.

Så stöttar vi dig som är anhörig

Enskilda stödsamtal

Hos Capio Palliativ vård Dalen förstår vi att du som anhörig kan behöva stöd och hjälp för att få verktyg, insikter och ork för att kunna hantera när tillvaron förändras.

Vi erbjuder anhöriga samtal tillsammans med läkare och sjuksköterska vid behov. Vi pratar om behov och förväntningar inför vårdtiden. Det kan vara funderingar kring sjukdom, behandling och symtomlindring, livskvalitet och socialt nätverk. Tillsammans pratar vi också om dina behov och önskemål och vad du som anhörig kan och vill bidra med i vården.

Kurator och sjukhuspräst finns tillgängliga för stöd och samtal. Kuratorn kan bland annat hjälpa till med praktiska frågeställningar som exempelvis hur man ansöker om närståendepenning.

Informations- och stödgrupper

För dig som närstående till någon med obotlig sjukdom erbjuder vi informations- och stödgrupper. Du kan bli inbjuden till fyra träffar där du får höra mer om:

 • Vad är palliativ vård? Aktiv lindring och stöd.
 • Praktiskt stöd och hur man kan underlätta vardagen?
 • När livet ställs på sin spets – att vara närstående till en svårt sjuk person. Hur kan jag som närstående hitta kraft?
 • Att vårda och leva i vardagen tillsammans med en svårt sjuk person, samt om matens betydelse.

Föreläsningarna hålls av läkare, kurator, sjukgymnast, arbetsterapeut, sjukhuspräst och sjuksköterska som arbetar på vår enhet. Vår målsättning är att förmedla tips och råd som kan underlätta vardagen och livet. Du får även tillfälle att möta andra i liknande situation och därigenom hämta kraft ur gemensamma erfarenheter.

Efterlevandesamtal

Vi erbjuder dig som anhörig efterlevandesamtal med patientansvarig läkare eller omvårdnadsansvarig sjuksköterska som varit delaktig i vården av din närstående, en till två månader efter dödsfall.

Besökstider

Vi vill alltid att du ska känna dig välkommen hos oss. Vi har fria besökstider men det krävs en kod till hissen mellan kl.19-07. Fråga personalen om aktuell kod.

För frågor, ring oss på 08-684 338 15.

Praktisk information

 • Vill du som närstående närvara även nattetid? Prata med personalen om möjligheten att tillbringa natten hos din anhörige.
 • I vårt dagrum finns det ett kylskåp som kan användas av patienter och anhöriga om ni önskar att ta med egen mat och dryck.
 • Wi-fi finns för trådlös internetuppkoppling. 
 • Vår cafeteria är öppen måndag-fredag klockan 08:00 - 17:00 och helger klockan 10:30 – 16:30.
 • Lunchmatsal finns på plan -1 och är öppen måndag-fredag klockan 11:00 – 13:00. I närområdet finns även flera restauranger med större utbud.
 • I huset finns frisör, fotvård, bankomat och sjukhuskyrka.
 • Vid behov går det bra att låna rullstol om ni önskar göra utflykter inom sjukhuset eller närområdet.
 • Besöksparkering finns i anslutning till sjukhuset.

Anhörigas berättelser

Intervjuer med anhöriga som berättar om sig själva och hur de upplevt vården hos oss.

Läs en anhörigs berättelse