Stöd till närstående

För den som är närstående förändras ofta tillvaron när en närstående är allvarligt sjuk eller befinner sig i livets slutskede. En viktig del i den palliativa vårdfilosofin innebär att vi hjälper och stöttar dig som är närstående.

Tiden som närstående till en person som är sjuk kan vara omtumlande, intensiv och på många sätt påfrestande. Det är mycket praktiska frågeställningar att hantera som kontakt med kommun, myndigheter och försäkringskassan. Samtidigt är det vanligt att man som närstående kan uppleva nedstämdhet, oro, trötthet, ensamhet och allmänt nedsatt hälsa.

Så stöttar vi dig som är närstående

Enskilda stödsamtal

Hos Capio Palliativ vård Dalen förstår vi att du som närstående kan behöva stöd och hjälp för att få verktyg, insikter och ork för att kunna hantera när tillvaron förändras.

Vi erbjuder närstående samtal tillsammans med läkare och sjuksköterska vid behov. Vi pratar om behov och förväntningar inför vårdtiden. Det kan vara funderingar kring sjukdom, behandling och symtomlindring, livskvalitet och socialt nätverk. Tillsammans pratar vi också om dina behov och önskemål och vad du som närstående kan och vill bidra med i vården.

Kurator och sjukhuspräst finns tillgängliga för stöd och samtal. Kuratorn kan bland annat hjälpa till med praktiska frågeställningar som exempelvis hur man ansöker om närståendepenning.

Informationsträff för närstående

För dig som närstående till någon med obotlig sjukdom erbjuder vi även information och stöd i grupp tillsammans med andra närstående i liknande situation. Du blir inbjuden till en informationsträff där du får höra mer om:

 • Att vara närstående till en svårt sjuk person – att hantera vardagen i en ny livssituation
 • Palliativ vård, en aktiv vård med lindring och stöd
 • Kostens betydelse – närståendes roll
 • När livet ställs på sin spets – känslor och reaktioner 

Föreläsningar hålls av sjuksköterskor och läkare, som arbetar på enheten. Vår målsättning är att förmedla kunskap, tips och råd som kan ge dig som närstående en möjlighet att förbereda dig att hantera en förändrad livssituation och därmed underlätta vardagen och tillvaron. Det ges även möjlighet till diskussion och reflektion utifrån egna funderingar.

Efterlevandesamtal

Vi erbjuder dig som närstående efterlevandesamtal med patientansvarig läkare eller omvårdnadsansvarig sjuksköterska som varit delaktig i vården av din närstående, en till två månader efter dödsfall.

Besökstider

Vi vill alltid att du ska känna dig välkommen hos oss. Vi har fria besökstider men det krävs en kod till hissen mellan kl 19:00-07:00. Fråga personalen om aktuell kod.

För frågor, ring oss på 08-684 33 815.

Praktisk information

 • Vill du som närstående närvara även nattetid? Prata med personalen om möjligheten att tillbringa natten hos din närstående.
 • I vårt dagrum finns det ett kylskåp som kan användas av patienter och närstående om ni önskar att ta med egen mat och dryck.
 • Wi-fi finns för trådlös internetuppkoppling. 
 • Vår cafeteria är öppen måndag-fredag klockan 08:00 - 17:00 och helger klockan 10:30 - 16:30.
 • Lunchmatsal finns på plan -1 och är öppen måndag-fredag klockan 11:00 - 13:00. I närområdet finns även flera restauranger med större utbud.
 • I huset finns frisör, fotvård, bankomat och sjukhuskyrka.
 • Vid behov går det bra att låna rullstol om ni önskar göra utflykter inom sjukhuset eller närområdet.
 • Besöksparkering finns i anslutning till sjukhuset.

Anhörigas berättelser

Intervjuer med anhöriga som berättar om sig själva och hur de upplevt vården hos oss.

Läs en anhörigs berättelse