Våra patienter berättar

Våra patienter och anhöriga berättar själva om sina upplevelser av den palliativa vården.

Ida Widberg, medicinjournalist hos Dalens sjukhus, har intervjuat patienter och anhöriga till patienter som vårdats på Dalens sjukhus palliativa avdelning.

Intervjupersonernas namn har ändrats av anonymitetsskäl.