För vårdgivare och remittenter

På Capio Palliativ vård Dalen bedriver vi specialiserad palliativ slutenvård. Välkommen att remittera dina patienter i behov av specialiserad palliativ slutenvård till oss.

Om Capio Palliativ vård Dalen

Capio Palliativ vård Dalen är beläget vid Dalens sjukhus i närheten av Globen och ingår i en av Europas ledande privata vårdkoncerner, Capio AB.

Vårt mål är att våra patienter ska må så bra som möjligt och att deras vardag ska få fungera på bästa sätt, trots svår sjukdom.

Vi erbjuder kvalificerad vård med hög medicinsk kompetens och vi arbetar i multiprofessionella team bestående av läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter och kuratorer.

Våra patienter

Vi välkomnar patienter som 18 år eller äldre och som oavsett diagnos är i behov av specialiserad palliativ vård i sluten vårdform. Detta omfattar:

  • Patienter med komplexa sjukdoms/symptombilder som inte svarar på sjukdomsmodifierande behandling och som på grund av sjukdomen har en begränsad återstående livstid och är i behov av komplexa symptomlindrande medicinska och omvårdnadsmässiga insatser dygnet runt.
  • Patienter vars behov av palliativ vård har bedömts endast kan tillgodoses i sluten vårdform.

Bedömningskriterier för palliativ vård hittas här.

Så här remitterar du till oss

Remiss skickar du enklast via Take Care. Är ni anslutna till ett annat journalsystem går det bra att fylla i blanketten Remissunderlag (PDF) och faxa den till oss på 08-684 33 826. Din patient måste vara informerad om remissen.

Vårdvalsblankett Palliativa Enheten.

Aktuellt platsläge hittar du i Belport, beläggningsportalen för sjukvård.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Om du har några frågor eller funderingar om Capio Palliativ Vård Dalen eller om remittering till oss så är du alltid välkommen att kontakta oss.

Remissansvarig sjuksköterska nås vardagar kl 08:00 - 16:00. Övrig tid finns telefonsvarare.

Telefon: 08-684 33 814

Fax: 08-684 33 826