Forskning

Forskning inom palliativ vård syftar till att få ökade insikter och utreda nya metoder för att förbättra och effektivisera vården av personer som befinner sig i livet slutskede.

Anette Alvariza är specialistsjuksköterska, docent i palliativ vård och vårdutvecklingsledare vid Capio Palliativ Vård och Capio ASIH Dalen. Anette innehar en diplomering i palliativ omvårdnad och arbetar också som lektor i palliativ vård vid Ersta Sköndal Högskola. 

Anette Alvariza bedriver forskningsprojekt i samarbete med Capio Palliativ Vård Dalen. Alvarizas doktorsavhandling heter 'A support group programme for family members: an intervention during ongoing palliative care'.

Anette Alvariza huvudsakliga forskningsintresse handlar om närstående och interventioner för att stödja dessa inom palliativ vård. Särskild fokus läggs på närståendes känsla av förberedelse att vårda och förberedelse inför döden.

Pågående forskningsprojekt

  • Stöd till närstående under pågående specialiserad palliativ hemsjukvård - en randomiserad kontrollerad intervention.
  • Behov av palliativ vård för patienter med avancerad kronisk hjärtsvikt - tecken och symtom samt hälsorelaterad livskvalitet.
  • Tonåringars upplevelse av att ha en svårt sjuk och döende förälder.
  • Utveckling av ett frågeformulär för att mäta närståendes upplevelse av mötet med vårdpersonalen och betydelsen av den samma.
  • Utveckling av ett frågeformulär för att mäta kvalitet i palliativ vård.

 

Publikationer

Vill du veta mer?

Kontakta Anette Alvariza om du vill veta mer om forskning på Capio ASIH Dalen.

Telefon: 070-7915773