Kvalitet

Vår målsättning inom Capio Palliativ vård Dalen är att erbjuda en så hög kvalitet på vården som möjligt. Vi vill att våra patienter ska känna sig trygga och känna att de får den bästa möjliga behandlingen hos oss. Därför är vårt kvalitetsarbete enormt viktigt.

Patienternas trygghet och säkerhet är centralt i vår verksamhet. Vårt kvalitetsarbete utgår från viljan att helt undvika vårdskador och att erbjuda en så hög kvalitet på den vården som möjligt.

Som led i detta bedriver vi utvecklingsarbete inom en rad specialistgrupper på kliniken, som engagerar representanter från samtliga personalkategorier. Arbetet koordineras av Kvalitetsgruppen. Gruppen leds av vår kvalitetssamordnare och här finns också chefläkaren med som representant för klinikledningen.

Grunden för arbetet är vårt avvikelsearbete, som engagerar alla verksamheter på kliniken. Samtliga rapporterade avvikelser analyseras utifrån risknivå och risk för upprepande. Om vi finner allvarligare risker i verksamheten eller identifierar mindre farligare händelser men med hög risk för upprepande, kan dessa ibland analyseras på djupet i form av händelseanalys. Beslutet om sådan analys tas av chefläkaren.

Kvalitetspolicy

Läs mer om vårt kvalitetsarbete