Ledningsgrupp

Ledningsgrupp ASIH/Specialiserad Palliativ slutenvård

  • Verksamhetschef ASIH/Palliativ slutenvård Ann-Sofie Stjernfeldt
  • MAL Maria Myrin
  • Enhetschef Palliativ slutenvård Pernilla Carlberg
  • Enhetschef ASIH Kerstin Wreile
  • Enhetschef ASIH Eva Hausmann