Miljöarbete

Capio Palliativ Vård Dalen arbetar kontinuerligt för att minimera miljöpåverkan av vår verksamhet. Vår målsättning är att bidra till ett mer hållbart samhälle genom ett aktivt miljöarbete.

Capio Palliativ vård Dalen är sedan 2005 miljöcertifierad enligt ISO 14001. Kliniken bedriver ett aktivt miljöarbete som systematiskt följs upp via avvikelsehantering och styrkort. Miljöombud finns på samtliga avdelningar samt en miljösamordnare för hela kliniken.

Vårt miljöarbete

Vid beställning av varor väljs produkter och kemikalier som har minst inverkan på miljön.

  • Om möjlighet finns väljs läkemedel med låg miljöpåverkan - följsamheten till Kloka listan är mycket hög.
  • Kliniken har bytt ut alla bilar till fordon som är miljöklassade.
  • Utbildning och kompetensutveckling ges till all personal utifrån behov och intresse.
  • Vi deltar pågående i miljöseminarier.
  • Uppföljning av nya lagar och föreskrifter sker regelbundet.

Vill du veta mer?

Kontakta Lina Karström om du vill veta mer om Capio Palliativ vård Dalens miljöarbete.

lina.karstrom@capio.se 

Vid kontakt med oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen. För din säkerhet ska du aldrig i kontakt med oss ange personnummer.