Miljöarbete

Capio Palliativ Vård Dalen arbetar kontinuerligt för att minimera miljöpåverkan av vår verksamhet. Vår målsättning är att bidra till ett mer hållbart samhälle genom ett aktivt miljöarbete.

Capio Palliativ vård Dalen är sedan 2005 miljöcertifierad enligt ISO 14001. Kliniken bedriver ett aktivt miljöarbete som systematiskt följs upp via avvikelsehantering, egenkontroller, interna revisioner och klinikledningens möten.

Vår miljöpolicy
Capio på Dalens och Saltsjöbadens sjukhus ska arbeta för en långsiktigt hållbar utveckling genom att:

  • Främja god hälsa
  • Ständigt höja miljökompetens och engagemang hos ledning, chefer och medarbetare
  • Minimera skadliga utsläpp av koldioxid och läkemedel i miljön
  • Värdera och minimera miljöpåverkan vid beslut samt inköp av produkter och tjänster
  • Följa lagstiftning och andra bindande krav

Vi serverar våra patienter måltider som är >30% ekologiska och som produceras från kostenhet i samma fastighet. Den mat som blir över blir till biogas.

 

Vår läkemedelsförskrivning har hög följsamhet till Kloka listan. Vi har också anpassat vår förskrivning efter Stockholms läns landstings lista över miljöbelastande läkemedel.

 

Vi minimerar slöseri av möbler genom att ha vår egen ”Blocket” i fastigheten.