Vårt uppdrag

Capio Palliativ vård Dalen är en del av Capio Geriatrik Dalen AB. Inom den palliativa vården ger vi lindrande vård till patienter med sjukdomar som inte går att bota eller som befinner sig i livets slutskede.

Vi arbetar på uppdrag av Stockholms läns landsting och är auktoriserade att utföra specialiserad palliativ slutenvård. På Capio Palliativ vård Dalen erbjuder vi patienter specialiserad vård i livets slutskede med smärt- och symtomlindring och stöd till anhöriga.

På enheten arbetar vi i multiprofessionella team. I teamet ingår läkare, sjuksköterska, undersköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut och kurator. Dietist och sjukhuspräst finns även tillgängliga för råd och stöd.

Våra patienter

Vi välkomnar patienter som är 18 år och äldre och som oavsett diagnos är i behov av specialiserad palliativ vård i sluten vårdform. Detta omfattar:

  • Patienter med komplexa sjukdoms- och symptombilder som inte svarar på sjukdomsmodifierande behandling och som på grund av sjukdomen har en begränsad återstående livstid och är i behov av komplexa symptomlindrande medicinska och omvårdnadsmässiga insatser dygnet runt.
  • Patienter vars behov av palliativ vård har bedömts endast kan tillgodoses i sluten vårdform.

Vår klinik

Capio Palliativ vård Dalen tillhör samma klinik som Capio ASIH Dalen, Capio Rehab Dalen och Capio Geriatrik Dalen. I olika utvecklingsarbeten inom till exempel patientsäkerhet och miljö samarbetar alla enheter klinikgemensamt.

Bli patient hos oss

Du som vårdtagare kan efter remiss välja att få vård hos oss bland auktoriserade vårdgivare. Läs mer på 1177 Vårdguiden. Prata med din behandlande läkare om dina alternativ.

Läs mer om att vårdas av oss.

Information för vårdgivare och remittenter.