Patientavgifter

Patientavgifterna fastställs av Stockholms läns landsting. Övrig verksamhet som gruppaktiviteter och stöd till anhöriga är avgiftsfria.

Vård och mediciner är kostnadsfria

Patientavgifterna vid Capio Palliativ vård Dalen följer de avgifter som fastställts av Stockholms läns landsting. Du kan läsa om aktuella patientavgifter på Vårdguiden.

Stöd till anhöriga är kostnadsfri

Stödsamtal och stödgrupper för anhöriga är avgiftsfri. Läs mer om vårt Stöd till anhöriga.

Bli patient hos oss

Du som vårdtagare kan efter remiss välja att få vård hos oss bland auktoriserade vårdgivare. Läs mer på 1177 Vårdguiden. Prata med din behandlande läkare om dina alternativ. Läs mer om att vårdas av oss.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Om du eller dina anhöriga har några frågor eller funderingar kring hur det är att vara patient hos oss så är ni alltid välkomna att kontakta oss.

Telefon: 08-684 33 815