Arbetsterapi

Vi stöttar dig så att du kan bevara eller öka din förmåga att utföra det du behöver göra i din vardag. Du behöver inte ha remiss för att komma till oss.

Detta erbjuder vi dig

Vi erbjuder hjälp med att hitta lösningar så att du lättare kan utföra dagliga aktiviteter i hemmet, på arbetet och på fritiden.

Du kan vända dig till oss om du har behov av hjälpmedel, hjälp med att hitta nya sätt för att lösa vardagsproblem och träning för att uppnå dina mål. Våra arbetsterapeuter kan även hjälpa till att anpassa din bostad. Vill du veta hur du kan underlätta dina förflyttningar och hur dina eventuella hjälpmedel ska användas? Arbetsterapeuten kan lära både dig, dina anhöriga och annan vårdpersonal, till exempel hemtjänst, detta.

En viktig del i behandlingen är samarbetet med ditt nätverk som till exempel närstående, hemtjänstpersonal eller försäkringskassa.

Vem kan få stöd av en arbetsterapeut

Du som på grund av sjukdom, skada eller medfödda fysiska eller kognitiva funktionsnedsättningar behöver stöd för att få dina vardagliga aktiviteter att fungera kan vända dig till oss. Du behöver ingen remiss och vi tar emot personer i alla åldrar.

Arbetsterapeut medverkar även vid basal demensutredning via remiss från vårdcentralen. Läs mer om basal demensutredning på demenscentrum.se.

Hur går en bedömning/behandling till

Arbetsterapeuten gör bedömningar både i hemmiljö eller på mottagning. Vi gör en kartläggning av din nuvarande situation och utifrån den lägger vi tillsammans upp en behandlingsplan. Behandlingen kan innefatta hjälpmedelsutprovning, bostadsanpassning eller träning för att hitta nya strategier att uppnå dina mål.

Bostadsanpassning

Arbetsterapeuten kan hjälpa till med bostadsanpassning. Det kan exempelvis handla om att du ska kunna förflytta dig, laga mat, ta dig in och ut ur bostaden. Vi hjälper även till vid ansökningar om bostadsanpassningar till Stadsbyggnadskontoret.

Vill du få hjälp?

Kontakta oss på 08-684 33 714 om vill träffa en av våra arbetsterapeuter.

Du behöver inte ha remiss för att komma till oss!

Avboka tid

Du kan avboka eller lämna återbud dygnet runt på 08-684 33 758.

Avboka tiden minst 24 timmar före inbokat besök. Vid sent återbud eller uteblivet besök får du betala patientavgiften, även om du har frikort eller är avgiftsbefriad.

Läs mer om avbokning.

Kostnad

Du betalar samma avgift hos oss som för övrig hälso- och sjukvård i Stockholms län. Frikort gäller.

Läs mer om patientavgifter.

Läs vidare