Dietik/Kostrådgivning

Behöver du stöd eller har du frågor om kost och näring? Våra dietister arbetar med individuell kostrådgivning och lär dig, utifrån din livssituation, vad du behöver äta för att må bra. Du behöver ingen remiss för att komma till oss.

Detta erbjuder vi dig

Om du upplever att du behöver hjälp med maten och näringen på grund av sjukdom, allergier eller intoleranser, övervikt eller undervikt så ska du vända dig till oss.

Dietisten är specialist på kost, näringslära och livsmedel samt matens betydelse för hälsa och sjukdom. De utreder, behandlar och förebygger sjukdomar som har en koppling till kosten. Vid kostrådgivning ger de dig praktiska råd som säkerställts genom vetenskaplig forskning och beprövad erfarenhet.

Vem kan få hjälp av en dietist

Kosten spelar en avgörande roll för att främja hälsa samt förebygga och behandla sjukdomar. När du är sjuk kan både sjukdomen och behandlingen göra det svårt för dig att täcka ditt behov av energi och näring.

Du som ofrivilligt gått ned i vikt, har tugg- eller sväljsvårigheter eller upplever att aptiten har försämrats kan få hjälp av våra dietister. Vid diagnoser som diabetes, KOL, övervikt, celiaki och IBS kan du ha stor hjälp av att träffa en dietist. Känner du dig tveksam så kan du alltid höra av dig till oss för en första konsultation. Du behöver ingen remiss och vi tar emot personer i alla åldrar.

Hur går en bedömning/behandling till

Dietisten planerar och utformar en behandlingsplan tillsammans med dig utifrån den du är och det du behöver. Vi tar antingen emot dig på vår mottagning eller  gör hembesök.

Ett nybesök tar ca 45 minuter medan återbesöken vanligtvis är kortare. Vid första besöket kommer vi tillsammans att gå igenom hur en dags matintag ser ut för dig. Vi frågar exempelvis om dina livsmedelsval och hur ofta och mycket du äter. Vid behov görs en energi- och näringsberäkning som stöd för din behandling. Vi kommer sedan överens om en kostbehandlingsplan med kostråd som är anpassade för dig och din situation.

Utöver individuell kostrådgivning, erbjuder vi även utbildning och behandling i grupp, där du får möjlighet att diskutera med andra personer i samma situation.

Vill du få hjälp?

Kontakta oss på 08-684 33 714 om vill träffa en av våra dietister.

Du behöver inte ha remiss för att komma till oss!

Avboka tid

Du kan avboka eller lämna återbud dygnet runt på 08-684 33 758.

Avboka tiden minst 24 timmar före inbokat besök. Vid sent återbud eller uteblivet besök får du betala patientavgiften, även om du har frikort eller är avgiftsbefriad.

Läs mer om avbokning.

Kostnad

Du betalar samma avgift hos oss som för övrig hälso- och sjukvård i Stockholms län. Frikort gäller.

Läs mer om patientavgifter.