IBS-skola

I IBS-skolan träffar du människor som alla upplever att symtom från mag- och tarmkanal tar upp ett för stort utrymme i livet. Du får även möjlighet att ta del av föreläsningar, diskussioner, en introduktion till FODMAP-behandling samt övningar i stresshantering.

Detta erbjuder vi dig

IBS-skolan hålls av två erfarna dietister och en fysioterapeut som träffat många personer med problem som liknar dina. Målet är att alla som deltar i gruppen ska få minskade besvär och vi arbetar utifrån behandlingsmetoder som är baserade på den senaste forskningen.

Vår IBS-skola erbjuder dig:

  • Föreläsningar och kunskap om IBS
  • Rådgivning, stöd och konkreta tips
  • Grunderna till en individuellt utformad FODMAP-behandling
  • Verktyg för att hantera stress och öka återhämtning i livet 

Vem kan få stöd av IBS-skolan

IBS-skolan riktar sig till dig som har en diagnostiserad IBS och är över 18 år. Misstänker du att du har IBS men inte ännu är utredd rekommenderar vi dig att uppsöka läkare innan du deltar i IBS-skola för att först utesluta andra diagnoser med liknande symtom.

Hur går en bedömning/behandling till

Du bokar först ett besök till en av våra dietister för en individuell bedömning. I samråd med dietisten kommer ni fram till om IBS-skolan skulle passa dig.

Träning

Många med IBS upplever en tillvaro med stor oro och att besvären blir mer påtagliga när man är stressad. Det är av stor vikt att kunna stanna upp och ta en paus från alla orostankar. Vår fysioterapeut är utbildad i stresshantering och återhämtning och hjälper dig med guidning och verktyg som förhoppningsvis kan vara till hjälp för att minska dina besvär framöver.

Föreläsningar

Varje gruppträff inleds med en föreläsning där vi berör:

  • Vad IBS är och hur det uppstår
  • Hur IBS kan behandlas
  • Vad FODMAP är och innebär
  • Stresshantering och återhämtning

Föreläsningarna hålls av två dietister och en fysioterapeut. Självklart får du möjlighet att ställa frågor och dela med dig av egna upplevelser samt möta andra i liknande situation.

Anmäl ditt intresse

Kontakta oss på 08-684 33 714 om vill anmäla ditt intresse till IBS-skola.

Du behöver inte ha remiss för att komma till oss!

Avboka tid

Du kan avboka eller lämna återbud dygnet runt på 08-684 33 758.

Avboka tiden minst 24 timmar före inbokat besök. Vid sent återbud eller uteblivet besök får du betala patientavgiften, även om du har frikort eller är avgiftsbefriad.

Läs mer om avbokning.

Kostnad

Du betalar samma avgift hos oss som för övrig hälso- och sjukvård i Stockholms län. Frikort gäller.

Läs mer om patientavgifter.