Kost och träning

Vill du gå ner i vikt och få bättre hälsa? I kost- och träningsgruppen får du en ökad kunskap om näringslära samt matens och den fysiska aktiviteten betydelse för viktnedgång.

Detta erbjuder vi dig 

Ökad förståelse för viktnedgångens positiva effekter på hälsan. I gruppen lär och inspirerar vi varandra till en förändrad syn på den egna förmågan att förändra ett beteende.
Gruppen vänder sig till dig mellan 18 och 65 år som har fetma (BMI ≥ 30) och behöver minska i vikt. Vår kost- och träningsgrupp pågår i tio veckor med en träff i veckan, träffarna pågår cirka 2 timmar. Gruppen leds av legitimerade dietister och fysioterapeuter.

Hur går bedömningen till 

Inför gruppstart ska alla deltagare träffa dietist respektive fysioterapeut för information- och bedömningsbesök samt formulera ett individuellt mål.
Du kan remitteras av din husläkare eller själv kontakta mottagningen för att boka ett första besök.
Efter gruppens avslut erbjuds alla ett eller flera uppföljande besök hos både dietist och fysioterapeut.

Föreläsning/gruppdiskussion

Gruppträffarna innehåller en teoretisk del där olika teman diskuteras; kost, livsstils- och beteendeförändringar och vikten av fysisk aktivitet/träning.
Som stöd i din viktnedgång kommer du få verktyg/hemuppgifter som följs upp under perioden.

Hur går träningen till 

Cirkelträning med fokus på styrka/kondition och rörlighet, träningspasset är cirka 45 minuter. Passet är under ledning av två fysioterapeuter som anpassar övningarna efter din förmåga.
Du kommer även att erhållas ett hemträningsprogram att utföra 2 gånger i veckan under denna period. För att få en överblick av din fysiska aktivitet och motivation får du låna en stegräknare som läses av varje tillfälle. Du kommer också att vägas varje vecka.

Anmäl ditt intresse

Kontakta oss på 08-684 33 714 om vill anmäla ditt intresse till kost- och träningsgruppen.

Du behöver inte ha remiss för att komma till oss!

Avboka tid

Du kan avboka eller lämna återbud dygnet runt på 08-684 33 758.

Avboka tiden minst 24 timmar före inbokat besök. Vid sent återbud eller uteblivet besök får du betala patientavgiften, även om du har frikort eller är avgiftsbefriad.

Läs mer om avbokning.

Kostnad

Du betalar samma avgift hos oss som för övrig hälso- och sjukvård i Stockholms län. Frikort gäller.

Läs mer om patientavgifter.