Tal- och röstträning

Har du svårt att göra dig förstådd på grund av talsvårigheter eller nedsatt röststyrka orsakad av neurologisk skada? Tal- och röstgruppen har övningar som kan hjälpa dig att få tydligare tal och starkare röst.

Detta erbjuder vi dig

Syftet med gruppen är att träna tal- och röstteknik för att få ett tydligare tal och starkare röst och på så vis förbättra ditt sätt att uttrycka dig.

Vem kan få komma till tal- och röstgrupp

Gruppen vänder sig till dig som har nedsatt tal- och/eller röstfunktion på grund av neurologisk påverkan.

Har du inte haft kontakt med logoped hos oss tidigare, vänligen be din husläkare att skicka remiss till: Logopedmottagningen, Capio Rehab Dalen, Åstorpsringen 6, Dalens sjukhus, Enskededalen. Remiss behövs för att kunna delta i gruppen.

Hur går träningen till

Du tränar i grupp med andra som har liknande svårigheter. Behandlingen fokuserar på andning, avslappning, röstteknik och röststyrka med mera.

Anmäl ditt intresse

Kontakta oss på 08-684 33 714 om vill anmäla ditt intresse till tal- och röstträning.

Du behöver ha remiss från läkare för att delta i gruppen om du inte tidigare har haft kontakt med logoped hos oss!

Avboka tid

Du kan avboka eller lämna återbud dygnet runt på 08-684 33 758.

Avboka tiden minst 24 timmar före inbokat besök. Vid sent återbud eller uteblivet besök får du betala patientavgiften, även om du har frikort eller är avgiftsbefriad.

Läs mer om avbokning.

Kostnad

Du betalar samma avgift hos oss som för övrig hälso- och sjukvård i Stockholms län. Frikort gäller.

Läs mer om patientavgifter.