Neurologisk rehabilitering

Välkommen till oss om du behöver rehabilitering på grund av neurologisk sjukdom eller skada.

Detta erbjuder vi dig

Vi i neuroteamet är specialister på rehabilitering efter stroke och annan neurologisk sjukdom och/eller skada. Oftast träffar vi patienter som diagnosticerats med stroke, TIA, Parkinsons sjukdom, MS eller hjärntumör.

Vårt mål är att få din vardag att fungera på bästa sätt, trots den sjukdom/skada du drabbats av. Detta gäller även din partner/närstående.

Rehabiliteringen bedrivs utifrån dina behov i ditt hem eller på vår mottagning med hjälp av vårt team med mångårig kompetens inom neurologisk rehabilitering. I neuroteamet ingår arbetsterapeuter, fysioteraputer/sjukgymnaster, kurator och logoped. Teamet arbetar tillsammans med dig för att du ska få bästa möjliga rehabilitering.

Arbetsterapeut

Erbjuder dig bedömning och/eller träning av vardagliga situationer, utprovning av hjälpmedel och bostadsanpassning.

Fysioterapeut/sjukgymnast

Erbjuder dig bedömning och/eller träning av rörelseförmåga och balans, samt utprovning av hjälpmedel.

Kurator

Erbjuder samtalsstöd både för dig som patient och för dina närstående.

Logoped

Erbjuder bedömning och/eller träning av tal-, röst-, språk- och sväljförmåga. Det finns även möjlighet till LSVT-behandling (en tal- och röstbehandling för bland andra Parkinsonpatienter).

Vem kan få stöd av neurologisk rehabilitering

Vi tar emot dig som är över 18 år, ny- eller återinsjuknad i stroke eller annan neurologisk sjukdom och/eller skada och behöver rehabilitering efter utskrivning från sjukhus.

Hur går en bedömning/behandling till

Vid första besöket kommer två personer från vårt neuroteam hem till dig. Du får berätta om dina svårigheter, besvär och vad du har för målsättning med rehabiliteringen. Därefter får du erbjudande om att träffa de andra i teamet.

Utifrån era samtal läggs en rehabiliteringsplan upp och utifrån dina behov och de målsättningar ni enats om så fortskrider behandlingen.

Neurologisk rehabilitering sker ofta i ditt hem men även på mottagningen beroende på dina behov.

Vill du få hjälp?

Kontakta oss på 08-684 33 714 och anmäl ditt intresse till neurologisk rehabilitering.

Remiss kan behövas vid neurologiska sjukdomar/skador. Ta kontakt med mottagningen för mer information.

Avboka tid

Du kan avboka eller lämna återbud dygnet runt på 08-684 33 758.

Avboka tiden minst 24 timmar före inbokat besök. Vid sent återbud eller uteblivet besök får du betala patientavgiften, även om du har frikort eller är avgiftsbefriad.

Läs mer om avbokning.

Kostnad

Du betalar samma avgift hos oss som för övrig hälso- och sjukvård i Stockholms län. Frikort gäller.

Läs mer om patientavgifter.