Rehabkoordinator

För dig som är sjukskriven eller riskerar sjukskrivning har vi rehabkoordinatorer i samarbete med Dalens vårdcentral, Capio vårdcentral Gullmarsplan och Capio vårdcentral Årsta.

Rehabkoordinatorn kan hjälpa dig och din läkare på vårdcentralen med samordning av rehabilitering och olika insatser inom och utanför hälso- och sjukvården. 
Tillsammans upprättar ni en plan för att din fortsatta rehabiliterings- och sjukskrivningsprocess ska bli så bra och effektiv som möjligt. 

När det är saker som påverkar dig och din hälsa som hälso- och sjukvården inte kan hjälpa dig med kan rehabkoordinatorn i stället stötta dig vid kontakt med andra myndigheter eller organisationer. 

För mer information kan du prata med din läkare vid vårdcentralen.
Dalens vårdcentrals hemsida 
Capio vårdcentral Gullmarsplans hemsida 
Capio vårdcentral Årstas hemsida