För vårdgivare och remittenter

Välkommen att remittera dina patienter till oss!

Vi tar emot remisser i TakeCare, via brev eller fax. Det går även bra att kontakta oss per telefon. Patienten är också välkommen att själv höra av sig till mottagningen utan remiss.

Capio Rehab Dalen

Tar emot patienter i alla åldrar på mottagning eller via hembesök.
Tel: 08-684 33 714 Fax: 08-684 33 716

Capio Rehab Neuroteam

Neuroteamet behandlar patienter från 18 år och uppåt, ny- eller återinsjuknade i stroke eller annan neurologisk sjukdom eller skada.
Tel: 08-684 33 714 Fax: 08-684 33 716

Capio Rehab Logopedmottagning

Träffar patienter från 18 år med språk-, tal-, röst- eller sväljproblematik.
Remiss från läkare eller logoped erfordras.
Tel: 08-684 33 714 Fax: 08-684 33 716

 

 

Läs vidare