Bolagsinformation Capio Geriatrik AB

Verksamhetens namn

Bolagets namn

Organisationsnummer

Utdelningsadress

Besöksadress

Capio Rehab Dalen

Capio Geriatrik AB

556543-9899

121 87 Enskededalen

Åstorpsringen 6

 

Basfakta om verksamheten 
Faktablad 
Kvalitetsberättelse 2015 
Capio ASIH Dalen  
Capio Palliativ vård Dalen 
Capio Rehab Saltsjöbaden 

Ägare och styrelse 
Capio Geriatrik AB är ett dotterbolag till Capio AB som är noterat på Stockholmsbörsen, Nasdaq Stockholm. 

Capio Geriatriks Styrelse, klicka här 

Ekonomi 
Ekonomirapporter för Capio AB finns på Capios hemsida 

Aktuella bokslutsdata för Capio Geriatrik AB finns på Allabolag.se