Kvalitet

Capio Rehab Dalens kvalitetsarbete innebär att vi ständigt utvecklar och förbättrar den rehabilitering vi ger. Vår kompetens ska garantera att alla patienter får en så god behandling och gott bemötande som möjligt. Vår kvalitetscertifiering garanterar att vi arbetar med ett kontinuerligt förbättringsarbete och säkerställer att vi har så effektiva och säkra rutiner som möjligt.

För att följa upp våra patienters upplevelser och få in synpunkter på Capio Rehab Dalen genomför vi löpande patientenkäter. Tack vare dessa får vi god kunskap om vad våra patienter tycker och tänker om rehabiliteringen på Capio Rehab Dalen.

Kvalitetspolicy