Miljöarbete

Capio Rehab Dalen ingår i Capiokoncernen och vi är miljöcertifierade enligt ISO 14001.

I verksamheten bedrivs ett systematiskt och aktivt miljöarbete tack vare engagerade medarbetare, miljöombud, miljösamordnare och chefer. Vi kör endast med hybridbilar.

Capio Rehab Dalen ska arbeta för en långsiktigt hållbar utveckling genom att: 

  • Främja god hälsa 
  • Ständigt höja miljökompetens och engagemang hos ledning, chefer och medarbetare 
  • Minimera skadliga utsläpp av koldioxid och läkemedel i miljön 
  • Värdera och minimera miljöpåverkan vid beslut samt inköp av produkter och tjänster 
  • Följa lagstiftning och andra bindande krav 

 Miljöpolicy