Studenter

Student på Capio Rehab Dalen - välkommen till oss!

Välkommen att göra VFU (verksamhetsförlagd utbildning) hos oss på Capio Rehab Dalen. 

Det är viktigt för oss att du ska få ut det bästa av den kliniska placeringen. Därför strävar vi efter att arbeta problemorienterat där studentcentrerat lärande, personcentrerat lärande och interprofessionellt lärande är i fokus. Vi arbetar för att du som student ska ges möjlighet att ta eget ansvar för ditt lärande. Du förbereds för din kommande yrkesroll genom att träna praktiska färdigheter med direkt kontakt med patienter i olika lärandemiljöer där även teamet kring patienten ingår. Du får också möjlighet att reflektera teoretiskt själv, tillsammans med andra studenter eller med handledare. 

Varmt välkommen till oss! 

Vill du veta mer?

Bitr enhetschef Anna Bernholm
anna.bernholm@capio.se 
Telefon: 08-684 33 758

Verksamhetschef Anna Melin
anna.melin2@capio.se 
Telefon: 08-684 33 752 

Vid kontakt med oss via e-post kan vi inte garantera sekretessen. För din säkerhet ska du aldrig i kontakt med oss ange personnummer.