Patientavgifter

Hos oss betalar du samma avgift som för övrig hälso- och sjukvård i Stockholms läns landsting. Frikort gäller såklart.

Hos oss kan du få behandling av fysioterapeut/sjukgymnast, dietist, arbetsterapeut, logoped, lymfterapeut och kiropraktor.

Kostnadsfri vård för barn under 18 år samt för de över 85 år

Om du behöver avboka eller ändra inbokad tid vänligen gör det senast 24 timmar före besöket. Vid sent återbud eller uteblivit besök får du betala en avgift på 200 kronor (100 kr för logopedbesök). Detta gäller även barn under 18 år, de över 85 år samt för de som har frikort. Läs mer om hur du avbokar tid.

Vård för personer 18 - 84 år

Ett besök hos oss kostar 200 kronor, logopedbesök kostar 100 kronor. Du får ett frikort om du inom ett år når upp till högkostnadsbeloppet som i Stockholms läns landsting ligger på 1 100 kronor.

Vänligen avboka eller ändra inbokad tid senast 24 timmar före ditt besök. Vid sent återbud eller uteblivit besök får du betala patientavgiften, även om du har frikort. Läs mer om hur du avbokar tid. 

E-frikort 

Stockholms läns landsting har infört e-frikort, en elektronisk hantering av högkostnadsskydd och frikort för besök i den öppna sjukvården i länet. Till öppen vård hör till exempel vårdcentraler och närakuter, men inte när du blir inlagd på sjukhus.

Högkostnadsskyddet gäller för besök på vår mottagning och innebär att du inte behöver betala mer än 1 100 kronor per tolvmånadersperiod i vårdavgifter. 

Du hittar uppgifter om dina avgifter, högkostnadsskydd och frikort genom att logga in på www.1177.se.