LASEK-ELSA (20-45 år)

Är en ytlig behandlingsmetod som gör att även personer med tunna hornhinnor kan genomgå en synfelsbehandling.

Tekniken bygger på principen att man lösgör det yttersta cellskiktet från hornhinnan med en svag alkohollösning varvid cellskiktet föses upptill ögats övre del. Laserbehandlingen polerar sedan om hornhinnans yta för att ersätta glas- eller kontaktlinsbehovet. Cellskiktet föses sedan försiktigt tillbaka och behandlingen är därmed klar.

En kontaktlins läggs på hornhinnan som skydd under 2-4 dygn efter behandlingen. När denna kontaktlins tas bort har ett nytt cellskikt redan börjat bildas på hornhinnan.